คราวนี้ถึงคิวนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ทำจากฝีมือคนไทยบ้างแล้ว ได้ลงเว็บไซต์ Springwise เสียด้วย โดยนวัตกรรมจากไทยแลนด์แดนสยามชื้นนี้มีชื่อว่า “Hearing Rescue” เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน

สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ว่า เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้เข้านอน จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ช่วยฟังออกเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดและเพื่อความสะดวกสบายในการนอน แต่ทว่า 70%  ของความอันตรายภายในบ้านเกิดขึ้นในเวลานอน การที่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินถอดอุปกรณ์ช่วยฟังออกในเวลาดังกล่าว ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายที่เกิดขึ้น

โหมดปกติ

ด้วยเหตุดังนั้น ทางสมาคมฯและสสส. จึงร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ Hearing Rescue เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอุปกรณ์ช่วยฟังตัวนี้เป็นตัวแรกของโลกที่ใส่ซอฟท์แวร์ตรวจจับเสียงที่เป็นสัญญาณอันตรายต่าง ๆ เช่น เสียงเตือนภัย เสียงหวอ หรือเสียงสุนัขเห่า เป็นต้น ที่ความระดับความดัง 60 เดซิเบลขึ้นไป

โหมดกลางคืน

ความพิเศษของอุปกรณ์ชิ้นนี้ นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังที่ใส่กับหูแล้ว ยังสามารถถอดออกมาเพื่อมาใส่ที่ข้อมือได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้งานนอนได้ตามปกติ หากมีเสียงหรือสัญญาณอันตรายใด ๆ ดังขึ้น มันก็จะสั่นเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินรับรู้ถึงภยันตราย

อุปกรณ์ตัวนี้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วในราคา 200 ดอลลาร์ (หรือเกือบ 7,000 บาท) ราคาอาจจะสูงกว่าเครื่องช่วยฟังทั่วไปสักหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปดูได้ที่: https://www.hearingrescue.com/new-index/

เรียบเรียงจาก: springwise

Recent Posts