บริษัทผลิตโรงเท้า Vivobarefoot ในสหราชอาณาจักร ร่วมมือกับบริษัทด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Bloom ในสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตรองเท้าที่ทำจากสาหร่าย (Algae) ที่อยู่ในน้ำเสีย ซึ่งสาหร่ายประเภทนี้เป็นภัยต่อธรรมชาติ เพราะเป็นตัวแพร่กระจายสารพิษในแหล่งน้ำ ทั้งสองบริษัทจึงร่วมกันหาวิธีกำจัดสาหร่ายและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

ต่อมาทั้งคู่พบว่าเมื่อนำสาหร่ายดังกล่าวไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นโพลีเมอร์ (Polymerization) และนำไปรวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ ก็จะได้โฟมที่มีคุณสมบัตินุ่มและมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปผลิตรองเท้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมรองเท้าทั่วไปในตลาดได้ การผลิตรองเท้าจากสาหร่ายหนึ่งคู่จะช่วยคืนน้ำสะอาดให้แก่ธรรมชาติถึง 48 แกลอน (เพราะสาหร่ายจะถูกรีดน้ำออกมาก่อนเข้าสู่กระบวนการ และน้ำดังกล่าวจะถูกทำให้สะอาดก่อนปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติ) และช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับลูกโป่ง 40 ลูกอีกด้วย

ถือได้ว่าเป็นรองเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งช่วยกำจัดสาหร่ายที่เป็นภัยต่อธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซ COรวมถึงลดการใช้สารเคมีเพื่อผลิตรองเท้าอีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.vivobarefoot.com/uk/blog/may-2017/vivobarefootxbloom  เพื่อเลือกซื้อรองเท้าที่ว่าได้

เรียบเรียงจาก: springwise

 

Recent Posts