‘ป๋อมแป๋ม’ กับมุมมองสุดแหวกแนวต่อคนรุ่นใหม่

สรุปจากสิ่งที่คุณป๋อมแป๋มพูดในงาน “เวทีเสวนา ไลฟ์สไตล์ ความท้าทาย และการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี พิธีกร: [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search