โรงพยาบาล Moorfields Eye Hospital ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายงานว่า Steve Verze เป็นคนแรกของโลกที่ได้ใส่ลูกตาเทียมที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งมันสามารถใช้งานได้อย่างดีทีเดียว และเป็นความหวังที่จะนำมาใช้แทนดวงตาเทียมแบบเดิมในปัจจุบัน

ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตาเทียม

Steve Verze ให้สัมภาษณ์ว่า ดวงตาเทียมนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาอย่างมาก เพราะเขาแทบแยกไม่ออกว่ามันเป็นของปลอม และเชื่อว่าคนทั่วไปก็มองออกได้ยากเช่นกัน เขาเสริมอีกว่า ดวงตาใหม่นี้ดูดีมากๆ และเนื่องจากสร้างจากเทคโนโลยี 3D Digital Printing ทำให้พวกมันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แน่นอน

Fraunhofer ได้จับมือกับ Ocupeye Ltd. บริษัท Sensor Technology ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ เพื่อร่วมกันคิดค้น และพัฒนาวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับจักษุแพทย์ เพราะการพิมพ์ตาเทียมเฉพาะบุคคลในปัจจุบัน แพทย์ยังจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยทางสายตาที่ยังเด็ก เพราะจะต้องใช้ยาสลบก่อนที่จะลงมือผ่า

จนเมื่อเร็วๆนี้ ทีมของ Fraunhofer สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ เรียกว่า Non-Invasive 2.4-Second Scan ที่สามารถวัดขนาดเบ้าตาของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ด้วยการแสกนที่ใช้เวลาเพียง 2.4 วินาที โดยที่แพทย์ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดใดๆ และข้อมูลที่ได้จากการแสกนยังสามารถนำมารวมเข้ากับ รูปดวงตาของจริงที่ผ่านกระบวนการปรับเทียบสีแล้ว เพื่อจะทำให้ลูกตาเทียมเหล่านี้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด หลังจากนั้น ข้อมูลก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ในระบบ Cuttlefish: Eye ของบริษัท เพื่อใช้สร้างแบบโมเดล 3D Print ต่อไป ซึ่งได้บริษัท Fit AG เข้ามารับหน้าที่ในส่วนของกระบวนการปริ๊นต์นั่นเอง

Fit AG เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นอย่างดี เมื่อผลิตออกมาแล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย และตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงามขึ้น โดยจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา

หลังจากนี้จะมีการทดลองใช้ 3D Printed Eye กับผู้ป่วยทางสายตาอีกราว 40 คน และทำการเฝ้าสังเกตในด้านต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว, ความสวยงาม, ความสะดวกสบาย รวมถึง การระบายของน้ำตา เป็นต้น

ที่มา: https://www.engadget.com/patient-receives-a-fully-3-d-printed-eye-for-the-first-time-ever-142528877.html

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search