Apple เปิดตัวร้านขายอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ “Self Service Repair” ซึ่งมีชิ้นส่วนและเครื่องมือมากกว่า 200 ชิ้นสำหรับซ่อม iPhone 12, iPhone 13 และ iPhone SE รุ่นที่สาม โดยเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อน และจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ เริ่มที่ยุโรปในปลายปีนี้ และจะเพิ่มอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่อง

ลูกค้าจะสามารถซ่อมชิ้นส่วนต่างๆของ iPhone เช่น จอแสดงผล แบตเตอรี่ และกล้องได้ด้วยเครื่องมือที่ขายในร้าน ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีราคาเท่ากับที่ผู้ให้บริการซ่อมเข้าถึง โดยจะขายชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และสำหรับเครื่องมือบางชิ้นสามารถเช่าได้ในราคา 49 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับหนึ่งสัปดาห์ และชิ้นส่วนที่เสียบางชนิดลูกค้ายังสามารถส่งคืนเพื่อนำไปรีไซเคิลแลกกับเครดิตได้อีกด้วย

แม้จะเปิดร้านอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการซ่อมด้วยตัวเอง แต่ Apple บอกว่าการซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Apple ก็ยังเป็นวิธีซ่อมที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนับสนุนสิทธิในการซ่อม (Right to Repair) แย้งว่า Apple ควรให้การเข้าถึงชิ้นส่วนซ่อมและคู่มือที่กว้างขึ้น เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ถูกขังอยู่ในกลุ่มร้านซ่อมที่ได้รับอนุญาตที่เลือกไว้ แต่การมีทางเลือกเพิ่มขึ้นก็ยังดีกว่าไม่มี และอย่าลืมว่านี่เป็นการเปิดตัวเท่านั้น ส่วนใครที่เครื่องเสียในตอนนี้ก็ยังต้องซ่อมกับศูนย์แบบเดิมไปก่อน เพราะในไทยคงอีกนานกว่าได้ใช้บริการนี้บ้าง

ที่มา: https://www.cnbc.com/2022/04/27/apple-now-lets-you-buy-iphone-parts-so-you-can-fix-it-yourself.html

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search