Brian Chesky, CEO ของ Airbnb ให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งเกิดจากการระบาดของ Covid-19 จะเป็นผลดีต่อธุรกิจของ Airbnb ในอนาคตหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ซึ่งหลายคนคงนึกภาพออกแม้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การระบาดของ Covid-19 ทำให้รูปแบบการทำงานทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก บริษัทส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำงานทางไกลหรือ Remote Working มากขึ้น บางบริษัทมีนโยบาย Work From Home ต่อเนื่องแม้การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย Chesky กล่าวว่า “ลูกค้าของผมก็ทำได้เหมือนกับผม ผมดูแลบริษัทขนาดใหญ่จากโน๊ตบุ๊คที่บ้าน สื่อสารกับคนอื่นๆผ่าน WiFi ที่บ้านของเขา” เขายังเสริมอีกว่า “ถ้าผมสามารถทำงานจากบ้านใน Atlanta ได้ นั่นหมายความว่าผู้คนจำนวนมากสามารถเดินทางไปทั่วโลกและใช้ชีวิตพร้อมทำงานไปด้วยได้ ไม่ใช่แค่เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเดียว”

Chesky กำลังเดินทางไปทั่วประเทศและหาวิธีสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เขาคาดหวังว่ารูปแบบการทำงานทางไกลที่กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ จะสร้างกลุ่ม Working Traveler ใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของเขาโดยตรง

อยากให้ “อยู่” มากกว่า “เที่ยว”

แผนของ Airbnb คือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนอยู่ในชุมชนนั้นจริงๆ ไม่ใช่การเดินทางไปยังจุดหมายแล้วก็กลับ แม้เขายังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะใช้วิธีไหน แต่ก็บอกว่าจะทันเวลาที่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งช่วงหน้าร้อนนี้ Chesky กล่าวว่า “ก่อนเกิดโรคระบาด ธุรกิจครึ่งหนึ่งของเราเป็นธุรกิจข้ามพรมแดน เมื่อพรมแดนกลับมาเปิดอีกครั้ง จะส่งผลดีต่อธุรกิจของเราอย่างมาก”

แม้ว่าหุ้น Airbnb จะติดลบในปีนี้ไปเกือบ 6% แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าบริษัทที่เน้นการเติบโตรายอื่นๆ และบริษัทเทคโนโลยีโดยรวม ซึ่งลดลงประมาณ 12% ต้องรอดูว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวและเป็นผลดีให้กับธุรกิจใดบ้าง และจะดีต่อธุรกิจอย่าง Airbnb จริงหรือเปล่า

ที่มา: https://www.cnbc.com/2022/01/21/airbnb-ceo-says-future-of-flexible-work-and-travel-will-boost-company.html

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search