AI กับภาวะหมดไฟการทำงานของ บุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

หลังต้องต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 อันแสนยาวนาน อุตสาหกรรมด้านเฮลท์แคร์กลับต้องเผชิญวิกฤติอีกครั้ง กับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่รู้สึกหมดไฟในการทำงาน [...]

Google พัฒนาระบบ AI วัดค่าสีผิว 10โทนใหม่วางแนวทางเพื่อสร้าง ความเท่าเทียม

Google พบวิธีการใหม่ในการวัดสีผิวเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ครอบคลุมมากขึ้น ดัชนีสีผิวกว่า 10 ระดับ ที่จะทำให้ AI ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น Google [...]