คราวนี้ถึงคิวนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่ทำจากฝีมือคนไทยบ้างแล้ว ได้ลงเว็บไซต์ Springwise เสียด้วย โดยนวัตกรรมจากไทยแลนด์แดนสยามชื้นนี้มีชื่อว่า “Hearing Rescue” เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน

สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานครและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ว่า เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้เข้านอน จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ช่วยฟังออกเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดและเพื่อความสะดวกสบายในการนอน แต่ทว่า 70%  ของความอันตรายภายในบ้านเกิดขึ้นในเวลานอน การที่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินถอดอุปกรณ์ช่วยฟังออกในเวลาดังกล่าว ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายที่เกิดขึ้น

โหมดปกติ

ด้วยเหตุดังนั้น ทางสมาคมฯและสสส. จึงร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ Hearing Rescue เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอุปกรณ์ช่วยฟังตัวนี้เป็นตัวแรกของโลกที่ใส่ซอฟท์แวร์ตรวจจับเสียงที่เป็นสัญญาณอันตรายต่าง ๆ เช่น เสียงเตือนภัย เสียงหวอ หรือเสียงสุนัขเห่า เป็นต้น ที่ความระดับความดัง 60 เดซิเบลขึ้นไป

โหมดกลางคืน

ความพิเศษของอุปกรณ์ชิ้นนี้ นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังที่ใส่กับหูแล้ว ยังสามารถถอดออกมาเพื่อมาใส่ที่ข้อมือได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้งานนอนได้ตามปกติ หากมีเสียงหรือสัญญาณอันตรายใด ๆ ดังขึ้น มันก็จะสั่นเพื่อเตือนให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินรับรู้ถึงภยันตราย

อุปกรณ์ตัวนี้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วในราคา 200 ดอลลาร์ (หรือเกือบ 7,000 บาท) ราคาอาจจะสูงกว่าเครื่องช่วยฟังทั่วไปสักหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปดูได้ที่: https://www.hearingrescue.com/new-index/

เรียบเรียงจาก: springwise

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search