Google พัฒนาระบบ AI วัดค่าสีผิว 10โทนใหม่วางแนวทางเพื่อสร้าง ความเท่าเทียม

Google พบวิธีการใหม่ในการวัดสีผิวเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ครอบคลุมมากขึ้น ดัชนีสีผิวกว่า 10 ระดับ ที่จะทำให้ AI ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น Google [...]