รักเด็กและรักษ์โลก LEGO สร้างโรงงาน Carbon Neutral แห่งแรกที่เวียดนาม

ความพยายามที่บริษัท LEGO จะขยายกิจการพร้อมกับลดปัญหา Carbon Footprint ไปด้วย ทำให้บริษัทตัดสินใจเริ่มโครงการสร้างโรงงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral Plant แห่งแรกของ [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search