Elon Musk เจ้าพ่อรถไฟฟ้าแนะนำให้ขุดน้ำมันเพิ่มซะงั้น

Elon Musk ชายผู้ยิ่งใหญ่จากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแข่งกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน จน Tesla ของเขามีมูลค่าตลาดถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ 1 ล้านคันในปีที่แล้ว [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search