Gareth Walkom นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nottingham Trent University กำลังศึกษางานอยู่หนึ่งชิ้นเรื่อง Virtual Reality Exposure Therapy: VRET เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี VR มาบำบัดรักษาอาการติดอ่างและโรคกังวลต่อการเข้าสังคม ซึ่งตัวเขาเองก็มีอาการติดอ่างมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ

Gareth กล่าวว่า VR Headset ที่เขาใช้ศึกษาอยู่นั้นจะสร้างบุคคลจำลองขึ้นมา เพื่อให้เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย พร้อมกับมีระบบติดตามการมอง (Eye tracking) โดยเราสามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังมองอะไรอยู่และมีพฤติกรรมการใช้ดวงตาอย่างไร

การใช้ VRET จะช่วยบำบัดปรับพฤติกรรมการกระพิบตาถี่เมื่อพูดติดอ่าง และลดอาการการมองล่อกแล่กของผู้ที่มีอาการติดต่างด้วย

เขาหวังว่า VRET ที่เขาศึกษาอยู่นั้นจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการติดอ่างมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและลดอาการกังวลเมื่อต้องเข้าสังคม

เรียกได้ว่าแว่น VR ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เป็นอุปกรณ์สร้างความบันเทิง เช่น ชมภาพยนตร์ หรือ เล่นเกม เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ด้านการรักษาได้ด้วย น่าสนใจว่าในอนาคต เราจะได้เห็นคนที่ทำเทคโนโลยี VR ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในแง่มุมไหนได้อีกบ้าง

เรียบเรียงจาก: BBC

Recent Posts