ณ เวลานี้ เราต่างอยู่ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ยุคที่มีแหล่งข้อมูลให้เสพหลากหลายนับไม่ถ้วน แต่เรากลับเสพอยู่เพียงไม่กี่แหล่งเท่านั้น ถ้าเหตุผลของการเสพสื่อเพียงไม่กี่เจ้าคือเรื่องคุณภาพของเนื้อหา ก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ แต่ถ้าหากเหตุผลเบื้องหลังคือ เนื้อหาที่นำเสนอนั้นมีลักษณะที่ยืนยันความถูกต้องทางความคิดของตนเอง (Self-Confirmation) หรือ ตรงกับความเชื่อ/อุดมการณ์ของเรา มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราจะจ่อมจมอยู่กับอคติของตัวเอง และกลายเป็นพวกหัวรุนแรงที่เสพสื่อเพียงด้านเดียว แทนที่จะเสพสื่ออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องการเมือง

BeeLine Reader ทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น มองเห็นปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาในระยะที่ผ่านมา ผู้คนเต็มไปด้วยอคติทางการเมืองและเลือกเสพข้อมูลที่ตรงใจเท่านั้น จึงสร้างแอพที่มีชื่อว่า Read Across The Aisle โดยแอพนี้จะรวมข่าวของสำนักข่าวยักษ์ ๆ ทั้งหลาย เช่น Huffington Post, New York Times, Washington Post, BBC หรือ Fox News โดยแต่ละสำนักข่าวจะมีแถบสีบอกว่าเอนเอียงไปทางไหน แล้วก็จะมีเกจด้านล่างบอกด้วยว่าเราอ่านข่าวเอียงไปทางไหนแล้ว เมื่อเราสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง แอพก็จะแจ้งเตือนและแนะนำให้เราอ่านข่าวจากสำนักอื่นที่เสนอมุมมองแตกต่างออกไปบ้าง

ทางผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหวังว่า แอพนี้จะช่วยลดอคติทางการเมืองของคนในประเทศ เรียกสติของคนที่สุดโต่งกลับมา และสลายการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางความคิด ถือได้ว่าเป็นแอพที่มีคุณค่าต่อสังคมองค์รวมเป็นอย่างมาก

เห็นแล้วก็อยากให้มีแอพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างจัง

สำหรับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.readacrosstheaisle.com/

เรียบเรียงจาก: springwise

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search